Tên sản phẩm Quy cách yêu cầu Số lượng Đơn giá Thành tiền Thao tác