Vui Lòng chọn sản phẩn bạn cần đặt !

Bảng Tên nhân viên

BT009 - Bảng tên thay tên Nhôm

BT010 - Bảng tên thay tên nhôm

RBT001 - Bảng tên in tên nhôm

RBT002 - Bảng tên thay tên mica

RBT003 - Bảng tên in mica

RBT004 - Bảng tên ăn mòn

MC001 - Thẻ mica trong

BT022 - Bảng tên thay tên BT022

RBT007 - Bảng tên thay tên inox

RBT012 - Bảng tên nhôm nguyên khối in UV

RBT005 - bảng tên inox in

RBT008 - Bảng tên Inox in UV

RBT011 - Bảng Tên nhựa PVC

RBT020 - Bảng tên thay tên nhôm ghép

Logo - huy hiệu đeo áo

RLG001 - Logo hợp kim

RLG002 - Logo ăn mòn

LG004 - Logo mica

Dây đeo thẻ

RPVC - Thẻ nhựa PVC

BDD001 - Bao đeo thẻ bằng da 1 mặt

BDN001 - Bao đeo thẻ nhựa dẻo 2mm

RDD001 - Dây đeo the in lụa 1.5cm

RBD001 - Bao đeo thẻ nhựa dẻo 9X12

RDD02 - Dây lụa trơn 1cm

RDD003 - Dây lụa trơn 1.5cm

RDD004 - Dây lụa trơn 2cm

RDD005 - Dây in lụa 1cm

RYOYO001 - YOYO Đeo thẻ

RDD007 - Dây satin 1.5cm

RDD0078 - Dây satin 2cm

DD002 - Dây đeo thẻ in lụa 2cm

Kệ văn phòng

MKH001 - Móc khóa nhựa dẻo in 2 mặt

RTX001 - Thẻ giữ xe, thẻ treo phòng,móc khóa mica

RCD001 - Bảng chức danh inox đế gỗ

RCD002 - Bảng Chức danh mica (8X24cm)

RBCT001 - Bảng tên cty, bảng phòng mica in 1 mặt A4 (20x30cm)

RBCT001R2 - Bảng công ty, bảng phòng mica in 1 mặt(10×25cm)

RCD003 - Kệ chức danh mica trong thay tên

RCD006 - Kệ chức danh mica thay tên cao cấp

RMICA - Kệ mica theo yêu cầu

BP005 - Bảng phòng, bảng công ty inox

KCD003 - Kệ chức danh gỗ nghiên in Nhôm

KEIN001 - Kệ để bàn inox 1 mặt

nguyên liệu

RNC006 - Nam Châm nhựa đen 3 nút

BT009 - Phôi bảng tên thay tên

NHIN001 - Nhôm in nhiệt (40cm x 60cm)

KIM004 - Kim cài bảng tên

Nhãn mác sản phẩm

MACSP001 - Mác sản phẩm in nhôm

MACSP002 - Tem nhãn decal